1
Gebundelde krachten, hoog kwaliteitsniveau en slagvaardigheid.
Dat zijn de kernbegrippen waarmee Rijn & Vecht Ontwikkeling met veel succes in Nederland opereert.
Rijn & Vecht Ontwikkeling is een initiatief van Sales Midden-Holland Vastgoed te Breukelen en Bolton Bouw
te Woerden.
Een succesvolle samenwerking waarin de vele facetten van planontwikkeling, bouwen
en vastgoedbeheer tot een dynamisch geheel zijn gesmeed.


Of u nu wilt wonen of werken, Rijn & Vecht Ontwikkeling maakt er werk van.
BVC Business27 opgeleverd!

Onlangs is BVC Business27 te Blaricum opgeleverd. 
Hierbij een korte impressie van de bouw van dit project.